دریچه های هیدرومکانیکال مجتمع پرورش میگو بندر ریگ سد خسویه داراب سد خسویه داراب دریچه های هیدرومکانیکال مجتمع پرورش میگو بندر ریگ سد خسویه داراب احداث شبکه جمع آوری شهرک گلدشت حافظ شیراز
دریچه های هیدرومکانیکال مجتمع پرورش میگو بندر ریگ1 سد خسویه داراب2 سد خسویه داراب3 دریچه های هیدرومکانیکال مجتمع پرورش میگو بندر ریگ4 سد خسویه داراب5 احداث شبکه جمع آوری شهرک گلدشت حافظ شیراز6

به سایت مسیر گستر جنوب خوش آمدید

در سال 1379 اين شركت با هدف ارائه خدمات فني و مهندسی جهت اجرای پروژه های مهندسی آب و تاسیسات و تجهیزات با استراتژي تمركز و توسعه خدمات با بهره گيري از نیروها متخصص کشور و استفاده از ماشين الات سبك و سنگين تخصصي مورد نياز گامي بلند در راه سربلندي و آبادانی ايران عزيز برداشت .

 

دریچه های بندر ریگ

سد خسویه