دریچه های هیدرومکانیکال مجتمع پرورش میگو بندر ریگ سد خسویه داراب سد خسویه داراب دریچه های هیدرومکانیکال مجتمع پرورش میگو بندر ریگ سد خسویه داراب احداث شبکه جمع آوری شهرک گلدشت حافظ شیراز
دریچه های هیدرومکانیکال مجتمع پرورش میگو بندر ریگ1 سد خسویه داراب2 سد خسویه داراب3 دریچه های هیدرومکانیکال مجتمع پرورش میگو بندر ریگ4 سد خسویه داراب5 احداث شبکه جمع آوری شهرک گلدشت حافظ شیراز6

شرکت مسیر گستر جنوب


شرکت مهندسی مسیر گستر جنوب در سال 1379 تاسسیس شده و مدیر عامل آن  مهندس رضا کاظمی می باشد .

این شرکت دارای رتبه بندی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در رشته های مهندسی آب و تاسیسات ، تجهیزات می باشد . این شرکت توانایی اجرای موج شکن و لایروبی ، احداث سایت های پرورش آبزیان ، احداث سازه های بتونی از جمله سد ، مخازن ، ایستگاههای پمپاژ اجرای بندهای خاکی و تغذیه ی مصنوعی ، اجرای خطوط انتقال آب و ... را دارد . شرکت مسیر گستر جنوب در حال حاضر پروژه سد تنظیمی انحرافی و کانال اصلی شبکه آبیاری ملاصدرا را در دست دارد و در حوزه سد سازی فعالیت های قابل توجهی انجام داده است .

مجوزهای اخذ شده